Bogactwo źródeł, zarówno w formie literatury popularnonaukowej, jak i w formie opracowań urzędowych oraz statystyk GUS, powoduje iż sytuację obecną i perspektywy rozwoju dla miasta Jastrzębie Zdrój jest łatwiej określić niż dla innych miast Zagłębia. Warto się temu przyjrzeć, aby wiedzieć dlaczego Jastrzębie jako jedno z niewielu miast na Śląsku ma wyższe ceny nieruchomości oraz dlaczego średnia wielkość mieszkań poszukiwanych przez kupujących jest wyższa prawie o 10 metrów niż w innych miastach.

Zobacz wszystkie oferty: Nieruchomości Jastrzębie Zdrój

Zabudowa Nieruchomości Jastrzębie Zdrój

Na   obszarze   Jastrzębia-Zdroju   wyróżnić   możemy   kilka rodzajów  zabudowy mieszkaniowej.
A. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze podmiejskim;
Jest to  w  przeważającej  części  wolno  stojąca  zabudowa  jednorodzinna z towarzyszącą  zabudową  gospodarczą  i  garażami  w  ciągach  ulicznych  oraz licznie występujące  lokalizacje rozproszone  na  terenach  rolnych.  Formami tej zabudowy są obiekty, dające się pogrupować w następujące wątki stylistyczne:
1. przedwojenna  zabudowa  siedliskowa najczęściej  zwarta,  proporcjonalna  bryła parterowego budynku mieszkalnego;
2. kostki  polskie–  najczęściej  powojenne,  maksymalnie  uproszczony  motyw przedwojennego budynku modernistycznego;  
3. lata  siedemdziesiąte–  zwarta,  najczęściej  horyzontalna  bryła,  niski  parter i piętro o  wysokości około 3 m; z balkonem  
budownictwo współczesne– silna tendencja do form rustykalnych oraz częste nawiązania do  dworków  szlacheckich  i  wątków  postmodernistycznych,  najczęściej  jednak bez jakichkolwiek powiązań z kontekstem otoczenia.
B. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym;
Te tereny to głównie  istniejące  i  podlegające  niewielkim  przekształceniom  osiedla  domów jednorodzinnych  budowanych w  latach  1960  –  1980. Przeważający jest w nich udział budynków w stylistyce lat 70-tych, czyli niski parter, piętro o wysokości około 3 m z loggią lub balkonem na całej szerokości fasady  frontowej,  płaskie dachy , zazwyczaj  ukryte  za  attyką,  fasady  tynkowane szarym tynkiem,  bez wartościowych  detali  budowlanych,.
C. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Tu głównie zakwalifikujemy istniejące od lat 70/80 i  podlegające  minimalnym  przekształceniom  wielkoskalowe osiedla  mieszkaniowe,  najczęściej  z brakiem  segregacji  ruchu pieszego  i kołowego,  z dojazdami  pod  klatki. Miejsca  do  parkowania  występują  również  od strony  przestrzeni  międzyblokowych i na adoptowanych do tych celów trawnikach. Forma to  typowe  bloki  mieszkalne  realizowane w technologii wielkiej płyty. Widok osiedla to wieloklatkowe bloki ustawiane zgodnie z przebiegiem warstwic. W  centrum Jastrzębia występuje przewaga budynków 10 i 11. kondygnacyjnych, a na osiedlach satelitarnych głównie zabudowa 4-5. kondygnacyjna. Obecnie stan techniczny przeważnie średni, jednak systematycznie remontowane dają standard bliski współczesnym kryteriom użytkowym i normom. Najczęściej kolejno bloki te są poddawane termoizolacji.

Plan zagospodarowania dla nieruchomości Jastrzębie Zdrój

Aktualnie  Miasto  Jastrzębie-Zdrój  jest  pokryte  jest   w  100%  miejscowymi  planami zagospodarowania  przestrzennego.  Plany  zagospodarowania przestrzennego  podnoszą  atrakcyjność  miasta  dla  przedsiębiorców  poszukujących  lokalizacji inwestycji oraz wyznaczają tereny gdzie będzie się rozwijać budownictwo mieszkalne.
Z ostatnich danych na  terenie  Jastrzębia-Zdroju  znajduje  się  31 342  mieszkań,  ze średnią  powierzchnią mieszkania na poziomie 67,24 m2, czyli wyższą niż w tym regionie.

W ostatnich 10-ciu latach w Jastrzębiu-Zdroju oddano do użytkowania 1 703 nowych mieszkań.  Spośród  nich  aż  1 434  (84%)  to  mieszkania  w  domach  typu  "jednorodzinnego”.  Korzystną  tendencją dla utrzymania wartości nieruchomości jest  fakt systematycznego  spadku  liczby  oddawanych  co roku mieszkań do użytku.  Nowe mieszkania buduje się przede wszystkim na obszarach podmiejskich i zielonych obszarach Jastrzębia-Zdroju. 

Dynamika  budownictwa  w  Jastrzębiu-Zdroju  w  latach  2005-2010  wykazuje  tendencję spadkową.  W  2010  roku  oddano  do  użytkowania  109  nowych  mieszkań,  co  stanowi 1,2 mieszkania  na  1  tys.  mieszkańców.  W  2005  r.  ten  wskaźnik  ten  w  Jastrzębiu-Zdroju wyniósł  aż  2,1.  Mieszkania  są  coraz  większe  i  coraz  bardziej  komfortowe.  O  dynamice rozwoju mieszkalnictwa w Jastrzębiu-Zdroju decydują głównie indywidualni inwestorzy. Brak jest znaczących i licznych inwestycji w mieszkania przez inwestorów (deweloperów) budujących nowe budynki wielorodzinne. Średnie  ceny  mieszkań  na  rynku  nieruchomości  w porównaniu do roku 2010 spadły o ponad 6%, dając średni spadek cen mieszkań na poziomie 0,5% miesięcznie. W większości przypadków za zarządzanie i utrzymanie pod  względem  technicznym  wielorodzinnych  bloków  mieszkaniowych  odpowiedzialne  są spółdzielnie   mieszkaniowe.   Do   największych   działających   w   mieście   spółdzielni mieszkaniowych należą Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Jas  Mos” , Górnicza  Spółdzielnia  Mieszkaniowa, Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Nowa. Zasoby mieszkań komunalnych pozostające w zarządzie  Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju to kolejne ponad 100 budynków, wśród których wyróżnić można budynki Wspólnot Mieszkaniowych, budynki mieszkalne gminne i budynki mieszkalne socjalne.

W  Jastrzębiu-Zdroju  prowadzi  również  działalność  Jastrzębskie  Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju, które dysponuje 178 mieszkaniami w 5 budynkach zlokalizowanymi w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Heleny  Marusarzówny,  ul.  Witczaka  i  ul.  Truskawkowej.  Łączna  powierzchnia  mieszkań wynosi 9165 m2 a ich metraż to powierzchnie od 50 do 70 m2. W trakcie jest budowa 140 nowych mieszkań w trzech budynkach trzech lub czterokondygnacyjnych w atrakcyjnej lokalizacji w pobliżu Parku Zdrojowego. Powstają też mniejsze obiekty budowane przez prywatnych deweloperów, które zazwyczaj oferują wysoki standard za wyższą cenę.

Nieruchomości Jastrzębie Zdrój - pomoc w znalezieniu optymalnej oferty.

Zachęcam więc do kontaktu ze mną - mieszkam w Wodzisławiu Śląskim i od wielu lat sprzedaję  nieruchomości w Wodzisławiu, Żorach, Rybniku i Jastrzębiu Zdrój oraz sąsiednich miejscowościach. Mam liczne grono zadowolonych klientów, którym dobrze doradziłem zakup, a czasem nawet równie dobrze odradziłem, przez co znaleźli inne mieszkanie, które mimo upływu lat daje im większe zadowolenie. Polecam swoją pomoc i proszę o kontakt.

O tym jak inwestować w nieruchomości, aby nie tylko nie stracić, ale przede wszystkim zyskać piszę w poradniku: Jak inwestować w nieruchomości na Śląsku, cz.1.